АТА-ЭНЕЛЕР

                                                               Бекитемин

                                                          Мектеп директору

                                   ___________Чынасылова А.А.

 

2016-2017-окуу жылына карата ата-энелер  менен иштоо  учун тузулгон иш план.

Аткарылуучу иштенрдин мазмуну

Отуу убагы

жооптуу

Иш-чаранын туру

1

Жалпы ата-энелер чогулушу

сентябрь

Мектеп админ.

Ата-энелер комит.

Чогулуш

2

Уч тараптуу келишимдми карап чыгуу,озгортуу,толуктоолроду киргизуу

октябрь

Тарб.завучу.

Ата-энелер комит.

Чогулуш

3

Окуучулардын мектепке келуусу.Кузгу жумуштар жана сабакты калтырган окуучулар менен иштоо

Октябрь-сентябрь.

Тарб.завучу.

Ата-энелер комит.

Соц.педогог.

Ангемелешуу

4

Тартип бузуунун болтурбоонун алдын алуу

Ай сайын

Мектеп админ.

Ата-энелер комит.

И.Д.Н. кызматкери

Чогулуш

5

Тамеки,насыбай чегуу,алькоголь ичимдиктерин зыяндыгы  жана наркотикалык заттарды колдонуунун коркунучтары жонундо

декабрь

Тарб.завучу.

Ата-энелер комит.

Соц.педогог.

Диспут,тегерек стол.

6

Рекетчиликке каршы курош.

Окучу,сен озундун укуктарынды  жана милдеттеринди билесинби?

Ай сайын

И.Д.Н. кызматкери.

Аталар кенеши.

Ангемелешуу

7

Ден-соолугундун чын болушу –бул сенин мамлекетке кошкон салымын.

март

Тарб.завучу.

Ата-энелер комит.

Соц.педогог

Тегерек стол.

8

Окуучулардын патриоттуулукка,оз мекенин суйууго тарбиялоо

февраль

Н.В.П. мугалими . Тарб.завучу.

Ата-энелер

 

Диспут

9

Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери жана улгайган адамдарга жардам когозуу

Чейрек сайын

Тарб.завучу.

Соц.педогог.

Кл.жетекчилер.

Уйлорду кыдыруу.

10

Окуучулардын жетишуусу,катышуусу,мектептин талаптарын аткаруу боюнча иш чаралар

Январь-март

Тарб.завучу.

Соц.педогог.

Кл.жетекчилер

Ангемелешуу