"АмирТемирдин империясы" тарых сабагы

Отправлено 27 янв. 2017 г., 23:08 пользователем Жамал Мусаева
28.01.2017.7 "Б"классында тарых сабагынан"АмирТемирдин империясы"темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакта  Амир Темирдин  мамлекетнин түзүлүшү боюнча окуучуларга жалпы түшүнүк берүү, анын күчтүү дөөлөткө айланышын ачуу.Окуучулардын тарыхкка болгон кызыгуусун арттыруу,тарыхый эстеликтерди сактоого тарбиялоо.
Тарых мугалими: Бейшенбекова Б.Б.
Comments