Англис тил жумалыгы."Reviw"

Отправлено 15 февр. 2017 г., 19:54 пользователем Жамал Мусаева
15.02.2017.Англис тил жумалыгына карата 3 "в"классында 
"Reviw" темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта окуучуларга сандардын аталышы,жазылышын,транскрипция менен колдонуунун уйротту.Үй бүлө мүчөлөрүн аталышын жана he/she
(ат атоочтордун) колдонулушун тушундурулду.Окуучулар сабакка кызыгуу менен катышышты.
Англис тил мугалими: Рашева Н.Р.
Comments