"А.С.Пушкин атындагы орто мектеби.Окуучуларга эстетикалык тарбия берүү".

Отправлено 9 февр. 2017 г., 02:07 пользователем Жамал Мусаева

Семинардын максаты:

Жашоодогу искусствонун баалуулуктарын билген, 

эстетикалык-нравалык жактан калыптанган инсанды тарбиялоо.

Күтүлүүчү натыйжа:

1) Эстетикалык билим алуу менен окуучулардын жан дүйнөсү  байыйт.

2) Эстетикалык маданияттуулукка, дүйнө таанууга болгон сезими толукталат.

3) Адеп-ахлактыкка тарбияланат.

Comments