Бейшеналиева Парида "Математика сабагы"

Отправлено 28 янв. 2016 г., 01:41 пользователем Жамал Мусаева
А.С.Пушкин  атындагы  орто  мектебинде 18-ноябрдан 27-ноябрга  чейин  башталгыч  класстарынын   мугалимдеринин  секция  жумалыгы  болуп  отту. Бейшеналиева Парида математикадан "кайталоо"сабагын берди.Сабакта  ар  кандай  усулдарды  колдонду.Классты топторго болуп,оюндары, логикалык суроолору болду.  Корсотмолуу,кызыктуу болду да,сабак максатына  жетти. 

Comments