"Бирге окуйбуз"

Отправлено 18 февр. 2016 г., 20:10 пользователем Жамал Мусаева
А.С.Пушкин  атындагы  орто мектебинин  башталгыч класстар  боюнча 3 "г" классынын мугалими Киркиева Атыркул  16-февралда  К.Тыныстановдун "Билим  тугонбос  байлык", кыргыз  эл  жомогу "Ырыс  алды  ынтымак", М.Каримовдун "Эне"деген  чыгармалары  боюнча "Бирге  окуйбуз"программасы  менен ачык  сабак  отулду.Мында  сабак  абдан  кызыктуу болду. Ата-энелер  менен бирге отушту. Сабакта   коптогон кызыктуу оюндар, корсотмолуу болду. Сабак  максатына  жетти.

Comments