Ч.Айтматовдун "Бетме бет" чыгармасын жыйынтыктоо.

Отправлено 12 февр. 2017 г., 22:46 пользователем Жамал Мусаева
10.02.2017.
8 "Б"-классында кыргыз адабияты сабагынан Чынгыз Айтматовдун "Бетме бет" чыгармасын жыйынтыктоо темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта 4 слайд көрсөтүлүп,интерактивдүү методдор колдонулуп,синквейн,класстерлер жазылды.Чыгарманы жыйынтыктап кинодон үзүндү көрсөтүлүп, образдарга талдоо жүргүзүлдү.
Кыргыз тил жана адабият мугалими:Солтоноева А.А.
Comments