"Дубал газеталар конкурсу" англис тил жумалыгы.

Отправлено 20 февр. 2017 г., 20:59 пользователем Жамал Мусаева
Англис тил жумалыгына карата 5-11-класстар арасында "Дубал газеталар конкурсу" өтүлдү. 
Окуучулар  дубал газеталарга Кыргызстан,Англия жана АКШ мамлекетинин карталарын, майрамдарын, президентин ж.б.у.с. сүрөттөрдү чагылдырышкан. 
Ал эми 6 "Б" классынын окуучулары 
"Мен эмне себеп менен англис тилин үйрөнөм?" деген темада дубал газетага өз ойлорун жазып беришти.
Comments