"О,жизнь прекрасно!"

Отправлено 12 февр. 2017 г., 20:03 пользователем Жамал Мусаева
А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде "Суициддин алдын  алуу жана аны болтурбоо" боюнча 6-11 класстар арасында класстык  саатар өтүлдү. Сабакта "жашоо үчүн умтулуу" жана дүйнө боюнча глобалдуу маселе "компюьтердик оюндар" жөнүндө айтылды. 
Класстык саатарда көрөзмө куралдар колдонулуп, балалык жөнүндө видеороликтер тартууланып жатты. 


Comments