"Present perfect tense" англис тил жумалыгы.

Отправлено 15 февр. 2017 г., 20:01 пользователем Жамал Мусаева   [ обновлено 19 февр. 2017 г., 19:25 ]
16.02.2017.
7 "А"классында  англис тил жумалыгына карата
 "Present perfect tence"темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта окуучуларга этиштин негизги  чактары айтылып,рresent perfect tence чагы катышкан сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүштү.
Англис тил мугалими:Шелякина В.И.
Comments