"Рast Cotinuous Tense"

Отправлено 1 мар. 2016 г., 20:57 пользователем Жамал Мусаева
А.С.Пушкин  орто  мектебинде 8.02.-15.02.2016 чейин  секция  мугалимдеринин  ичинде жумалык  болуп  отту. Бул  жумалыкта мугалимдердин  баары  ачык  сабак  отушту. Пистер  Л.И. 5"а" класска  "Рast Cotinuous Tense" отту. Сабакта окуучулар  активдуу катышышты. Сабак  абдан  кызыктуу болду. Сабак  максатына  жетти. 

Comments