"Сабак жана анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы"

Отправлено 18 янв. 2017 г., 01:11 пользователем Жамал Мусаева
17.01.2017. Биология предмети боюнча 6 "В" классында  "Сабак жана анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы" деген темада ачык саат өтүлдү. Сабакка окуучулар активдүү катышышты. 
Мээге чабуул методу менен өтүлдү.
Биология мугалими: Умурзакова Ж.
Comments