Сообщение без заголовка

Отправлено 18 янв. 2017 г., 21:57 пользователем Жамал Мусаева
19.10.2017.А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 7 "А" классында информатика сабагы боюнча "Компьютердин негизги бөлүктөрү" темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта компьютердин негизги бөлүктөрү жана алардын негизги функциялары менен түрлөрү кеңири айтылды.
Мугалим: Шелякина В.И.  
Comments