Текст менен иштөө"Грек жаңгагы"

Отправлено 26 февр. 2017 г., 21:08 пользователем Жамал Мусаева
24.02.2017.
6 "Б" классында кыргыз тил сабагынан "Грек жаңгагы" темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта интерактивдүү методдор колдонулуп,текст менен иштөө жүргүзүлдү.Тексте грек жаңгагынын тарыхы жана өстүрүү жолдору жазылган .Окуучулар өз ойлорун  талкуулашып,сүрөт менен иштешти.
Кыргыз тил жана адабият мугалими:Намазбаева Н.Ж. 
Comments