"Телибай тентек" Тоголок Молдо

Отправлено 18 дек. 2016 г., 21:53 пользователем Жамал Мусаева
А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Садырова А.О. менен Бактыбек кызы Наргиза биргелешип сабак отушту.
Сабактын темасы:Тоголок Молдо"Телибай Тентек"
Окуучулар чыгарманы мугалим менен бирдикте талкуулшып, оң каарман жана терс каармандарга муноздомо беришти.
"Телибай "деген темада класстер тузулуп, жакталды.
Comments