"The Ind. Tense"

Отправлено 2 мар. 2016 г., 00:32 пользователем Жамал Мусаева
Шелякина В.И. 6"а"-класска "The Ind. Tense"темасында сабак отту. сабак жарыш турундо болуп жатты. Окуучулар сабакка активдуу,кызыгуу менен катышышып, группа менен иштешти. Сабак  максатына  жетти.

Comments