"Жаныбарлар"темасында ачык сабак

Отправлено 1 февр. 2016 г., 20:33 пользователем Жамал Мусаева
Омуралиева Кукушкан мекен таануу  сабагынан "Жаныбарлар"деген  темада ачык сабак  отту.Сабакта  интерактивдуу  ыкмалар ,баалоонун  турлору,кайтарым  байланыш,озун-озун  баалоо жургузулду.Сабак  максатына ылайыкталып,болум-болум  боюнча  отулду.Сабак  максатына  жетти.

Comments