"Жашоо-бул сонун"

Отправлено 19 янв. 2017 г., 00:18 пользователем Жамал Мусаева
13.01.2017.5"Г" классында суицидди алдын алуу жана аны болтурбоо максатында "Жашоо-бул сонун"темасында ачык тарбиялык саат  өтүлдү. Сабакта жашоонун маңызын окуучуларга түшүндүрүп,кайгыга же кыйынчылыктарга туш болгондо,кимдерге кайрылуу керектигин жөнүндө кеңири баяндады.Окуучулар сабакка активдүү катышып, оюн уюштурушту.
Класс жетекчиси: Садырова Апиза.
Comments