Администрация

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин директору

Курманалиев Таалайбек Жекшенбекович

А.С.Пушкин атындагы орто мектебини усулдук иштер боюнча директордун орун басары

Адылбекова Эльнура Шаршебековна

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин усулдук иштер боюнча директордун орун басары

Пивоварова Елена Александровна

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин

соц.педагогу

Сагымбаева Гулкаир Токтойбаевна

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин

тарбия жана уюштуруу иштери

боюнча директордун орун басары

Шелякина Виктория Ивановна

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин директорунун

окуу-тарбия иштери боюнча орун басары

Сыйдыева Үмүт Туратбековна

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин чарба иштери боюнча директордун орун басары

Мамырбаев Руслан Аскарбекович