"Алтын куш"бирге окуйбуз проектиси

Дата публикации: Jan 28, 2016 6:9:21 AM

Бирге окуйбуз программасы боюнча декабрь айында 2в классында ачык сабак отулду. Кыргыз элинин жомогунан "Алтын куш" темасы боюнча.Класстан 10 ата-эне катышты жана мугалимдер болду. Мында ар бир ата-эне оз баласы менен бирге болушту. Сабак конкурс турундо отулду.