Англис тил жумалыгы."Reviw"

Дата публикации: Feb 16, 2017 3:54:2 AM

15.02.2017.Англис тил жумалыгына карата 3 "в"классында

"Reviw" темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта окуучуларга сандардын аталышы,жазылышын,транскрипция менен колдонуунун уйротту.Үй бүлө мүчөлөрүн аталышын жана he/she

(ат атоочтордун) колдонулушун тушундурулду.Окуучулар сабакка кызыгуу менен катышышты.

Англис тил мугалими: Рашева Н.Р.