Аттестацияга даярдык

Дата публикации: Nov 09, 2016 10:10:59 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде мугалимдер жааматына аттестация жонудо семинар отулду.Семинарды мектеп директору Чынасылова А.А. жана окуу болум башчысы Пивоварова Е.А. отуу. Алар Лященко мектебиндеги отулгон райондук семинардан корсотулгон коргозмо куралдарын мугалимдер жааматына корсотушуп,кенеирээк тушундурмо беришти.