Ачык сабак "Жалбырак жана осумдук тиричилиги"

Дата публикации: Dec 21, 2015 4:20:30 AM

6в-классында биология сабагы боюнча ачык класстык саат отулду.Окуучулар топко болунгон ,гербарий,суроттор менен иштешти.Жалбырак тузулушун ,саптуу,сапсыз,жонокой,татаал жалбырактарды аныкташты.Тайпалар оз ара жалбырактын негизги функцияларын талкуулашты.Окуучулар сабакка активдуу катышышып,оз пикирлерин кенири айтышты.

Химия биология мугалим Можиева К.К.