"А.С.Пушкин атындагы орто мектеби.Окуучуларга эстетикалык тарбия берүү".

Дата публикации: Feb 09, 2017 10:7:12 AM

Семинардын максаты:

Жашоодогу искусствонун баалуулуктарын билген,

эстетикалык-нравалык жактан калыптанган инсанды тарбиялоо.

Күтүлүүчү натыйжа:

1) Эстетикалык билим алуу менен окуучулардын жан дүйнөсү байыйт.

2) Эстетикалык маданияттуулукка, дүйнө таанууга болгон сезими толукталат.

3) Адеп-ахлактыкка тарбияланат.