Бейшеналиева Парида "Математика сабагы"

Дата публикации: Jan 28, 2016 9:41:51 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 18-ноябрдан 27-ноябрга чейин башталгыч класстарынын мугалимдеринин секция жумалыгы болуп отту. Бейшеналиева Парида математикадан "кайталоо"сабагын берди.Сабакта ар кандай усулдарды колдонду.Классты топторго болуп,оюндары, логикалык суроолору болду. Корсотмолуу,кызыктуу болду да,сабак максатына жетти.