Билим ТВ.

Дата публикации: Apr 29, 2016 9:27:12 AM

Билим ТВ проектисинин жардамы менен 8"в","б"-класстарда биология сабагы боюнча "Зат алмашуу" темасында сабак отулду. Сабактын негизги болугу асимиляция менен диссимиляциянын айырмасын аныктоо. Организмде органикалык кошулмалардын

1 турдон 2-турго отушунон маалымат алды. Окуучуларга корсотмолуу сабак болду,сабактын сонунда талкуу жургузулду.

Биология мугалими: Можиева К.К.