"Бирге окуйбуз"

Дата публикации: Feb 19, 2016 4:10:30 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин башталгыч класстар боюнча 3 "г" классынын мугалими Киркиева Атыркул 16-февралда К.Тыныстановдун "Билим тугонбос байлык", кыргыз эл жомогу "Ырыс алды ынтымак", М.Каримовдун "Эне"деген чыгармалары боюнча "Бирге окуйбуз"программасы менен ачык сабак отулду.Мында сабак абдан кызыктуу болду. Ата-энелер менен бирге отушту. Сабакта коптогон кызыктуу оюндар, корсотмолуу болду. Сабак максатына жетти.