"Бугу эне"

Дата публикации: Apr 25, 2016 6:56:48 AM

12.04.2016.

5 "а"-класста кыргыз адабиятынан Ч.Айтматовдун "Бугу эне" жомогун отту. Сабак корсотмолуу ыкма менен ,

сабак-театр, дискуссия ,таймаштыруу формасында болду. Андан сырткары аралаш сабакта интерактивдуу ыкмалар да колдонулду. Тарых сабагынын мугалими Карыпова Айганыш байыркы Енисейлик кыргыздар боюнча окуучуларга тушундуруп берди. Сабак оз максатына жетип,окуучулар сабак боюнча кенири тушунук алышты.