Б.Жакиев "Атанын тагдыры-атанын үмүтү"

Дата публикации: Feb 13, 2017 7:27:41 AM

13.02.2017. 7"В" классында Б.Жакиевдин

"Атанын тагдыры-атанын үмүтү" драмасын жыйынтыктоо боюнча ачык сабак өтүлдү. Сабакта мээге чабуул, класстер ,күтүлбөгөн суроо, сыр сандык,сөз берметтери боюнча кызыктуу сабак өтүлдү. Көз карандысыз эксперттер сабакты баалашты.

Кыргыз тил жана адабият мугалими:Сагынбаева Г.Т.