"Б.Жакиев 80 жашта".

Дата публикации: Feb 16, 2017 9:54:11 AM

16.02.2017.

5 "Г"классында "Б.Жакиев 80 жашта" темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакта драматург-жазуучунун өмүр чыгармачылыгы кеңири айтылып,"Атанын тагдыры "чыгармасынан үзүндү коюлду.

Кыргыз тил жана адабият мугалими:Садырова А.О.