Вертуалдык компюьтердик оюндарга каршы күрөш.

Дата публикации: Feb 13, 2017 5:28:21 AM

07.06.2017.А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде "тихий дом","көк кит","разбуди 4:20" вертуалдык компюьтердик оюндарга каршы күрөшү үчүн ата-энелер чогулушу өтүлдү.Чогулушта компюьтердик оюндар коркунуч жаратып, кыйла зыян экенин түшүндүрмө берилип, вдеороликтер көрсөтүлүп жатты. Ата-энелер менен макулдашылып окуучуларга мобильдик телефон алып келүүгө тыю салынды.Чогулушка ПОМдун начальнига Жыргылбаев К.Т.,аймактык тескөөчү Карабаев Эсентур жана Садыр аке айыл өкмөтүнүн башчысы Арунов Эркебек мырза катышышты.

Алар тарабынан да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.