География сабагы "Кыргызстандын физикалык-географиялык абалы"

Дата публикации: Feb 08, 2017 2:53:54 AM

02.02.2017.География сабагы "Кыргызстандын физикалык-географиялык абалы" деген темада 8 "В" классында ачык сабак өтүлдү. Сабакта Мекенибиздин байлыктары,баалуулуктары жана чектешкен мамлекеттер жөнүндө кененирээк маалымат берилди. Окуучулар топко бөлүнүп, класстер, синквейин жана жаңы меттодорду колдонуу менен кызыктуу сабак өтүштү.

География сабагы: Серкебаева Б.А.