"Гүл өстүрүү" ийрими.

Дата публикации: Feb 09, 2017 9:14:15 AM

31.01.2017.

Окуучуларга эстетикалык тарбия берүү.

"Гүл өстүрүү" ийримине экскурсия.

Иманбекова А.