"Дени сак улут-дени сак өлкө"

Дата публикации: Jan 27, 2017 7:46:5 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 5 "В" классында "Дени сак улут-дени сак өлкө" деген темада ачык тарбиялык сабак өтүлдү. Сабакка ата-энелер катышышып, көргөзмө куралдар боюнча кеңири айтылды. Эки топко бөлүнгөн окуучулар ден-соолукка пайдалуу жана зыян заттар жөнүндө айтып беришти.

Класс жетекчиси: Мамбеталиева Жазгүл.