"Дубал газеталар конкурсу" англис тил жумалыгы.

Дата публикации: Feb 21, 2017 4:59:9 AM

Англис тил жумалыгына карата 5-11-класстар арасында "Дубал газеталар конкурсу" өтүлдү.

Окуучулар дубал газеталарга Кыргызстан,Англия жана АКШ мамлекетинин карталарын, майрамдарын, президентин ж.б.у.с. сүрөттөрдү чагылдырышкан.

Ал эми 6 "Б" классынын окуучулары

"Мен эмне себеп менен англис тилин үйрөнөм?" деген темада дубал газетага өз ойлорун жазып беришти.