"Жаныбарлар"темасында ачык сабак

Дата публикации: Feb 02, 2016 4:33:18 AM

Омуралиева Кукушкан мекен таануу сабагынан "Жаныбарлар"деген темада ачык сабак отту.Сабакта интерактивдуу ыкмалар ,баалоонун турлору,кайтарым байланыш,озун-озун баалоо жургузулду.Сабак максатына ылайыкталып,болум-болум боюнча отулду.Сабак максатына жетти.