"Жапайы жана үй жаныбарлары"

Дата публикации: Dec 22, 2016 9:18:58 AM

2"Г" классында "Жапайы жана үй жаныбарлары" темасында сабак отулду.Сабакка коптогон коргозмо куралдар колдонулду.

Сабактын журушундо окуучуларга жаныбарлардын пайдасы жонундо кенири айтылды.Китеп менен иштеп, текстин жардамы менен класстерлерди тузушуп, жактап беришти.

Мугалими: Акматова Наргиза.