"Жаратылыш экологиялык коркунучта"

Дата публикации: Feb 13, 2017 3:49:38 AM

03.03.2017. 4"В" классында "Жаратылыш экологиялык коркунучта" деген темада ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакта окуучуларга экологиянын негизги коркунучтары жана жаратылыш жөнүнүндө сценка коюлуп берилди.

Класс жетекчиси:Бейшеналиева П.