"Жашоо-бул сонун"

Дата публикации: Jan 19, 2017 8:18:14 AM

13.01.2017.5"Г" классында суицидди алдын алуу жана аны болтурбоо максатында "Жашоо-бул сонун"темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакта жашоонун маңызын окуучуларга түшүндүрүп,кайгыга же кыйынчылыктарга туш болгондо,кимдерге кайрылуу керектигин жөнүндө кеңири баяндады.Окуучулар сабакка активдүү катышып, оюн уюштурушту.

Класс жетекчиси: Садырова Апиза.