"Жашоо-бул сонун" ата-энелер бирдикте класстык саат.

Дата публикации: Feb 13, 2017 4:35:21 AM

02.02.2017.8 "Г"классында "Жашоо-бул сонун" деген темада ата-энелер бирдикте класстык саат өтүлдү. Сабакта "Суицидди болтурбоо жана анын алдын алуу" максатында ата-энелер конокко чакырылып, окуучулар тарабынын ой-пикирлер айтылды.

8"Г" классына конок болуп аймактык тескөөчү

Карабаев Эсентур катышып, акыл насаатын окуучуларга айтып өттү.

Класс жетекчиси: Бургиева Ч.Б.