"Китеп-билим булагы" 1"Д"класс

Дата публикации: Apr 04, 2017 8:16:31 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин 1"Д"классында

"Китеп-билим булагы" темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабак мектептин китепканасында өтүлүп,жаңы келген китептер менен таанышышты.1"Д" классына 1"Е",1"Г" классынын окуучулары конокко келишти.

Класс жетекчиси: Эсеналиева Г.