Конкурс "Лучшая семья"

Дата публикации: Dec 23, 2015 7:52:16 AM

22.12.2015-жылы математика мугалими Тарасенко Марина Дмитрьиевна 5-6-7-8-класстар арасында "Мыкты уй-було"деген темада конурс откорду. Конкурска окуучулар ата-энелери менен катышышып, кызыктуу жана конулдуу откорушту.Жюрилердин жыйынтыгы боюнча 1-орунга 7б-класс,2-орунга 7г жана 3-орунга 7а класстын ата-энелери, окуучулар менен ээ болушту.