"Кыргыз АССР-90 жыл"

Дата публикации: Dec 22, 2016 9:47:8 AM

2016-жыл "Тарых жана маданият" жылына карата 9"В" классында "Кыргыз АССР-90 жыл" темасында тарбиялык саат отулду. Сабактын журушундо хронологиялык баскычтарга токтолуп,

Кара кыргыз Автономиялык Республикасы качан түзүлгөндугүн талдашты.

Окуучулар Ж.Абдырахманов, К.Тыныстанов, Ж.Айдарбеков,Тайлак Баатыр ж.б. жөнүндө реферат,докладдарды даярдап, жактап беришти.

Сабакты даярдаган тарых мугалими Карыпова Айганыш.