“Кыргыз аялдарынын коомдогу орду”

Дата публикации: Feb 08, 2017 10:13:50 AM

31.01.2017.

Семинар.

Окуучуларга эстетикалык тарбия берүү.

7 "В" класс.

“Кыргыз аялдарынын коомдогу орду”.

Мугалим : Сагынбаева Г.Т.