Кышкы каникул мезгили

Дата публикации: Jan 28, 2016 9:29:42 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин январь айындагы мугалимдер жааматы менен жургузулгон иштердин анализи.Январь айында мугалимдер жааматы окуу планы боюнча тузулгон план жана предмет боюнча иш багыттарды жургузушту.1-4-класстын мугалимдери сабакты начар оздоштургон окуучулар менен кошумча сабактарды саат 9.00-12.00.чейин отуп жатышат . Ар бир окуучу менен жекече иш алып барышты. Ал эми кыргыз тил жана адабият УБ мучолору оз ара тажрыйба алмашуу алкагында ,окууу пландарын тузуу,жазуу иштерин жургузулушу боюнча ой болушушту,тажрыйба алмашуу болду.Сунуштар,пикирлер айтылып,экинчи жарым жылдык иш пландарын талкууланды.Башталгыч класстын мугалимдеринин арасында «Жондомдуу жана сабактан жетишпеген окуучулар менен иштоо жолдору» жонундо кенири талкууланды.«Жаш мугалимге жакындан жардам»деген башатта методист завуч Дакыбаева Э.Б. жаш адистер менен сабактын структурасы боюнча ангемелешууго Бактыбек К Наргиза менен Молдалиева Бактыгул катышты.Орус тил жана адабият УБ нин мучолору экинчи жарым жылдыктан окуу пландары боюнча талкуу жургузушту.Дене тарбия мугалими Недбаева Т.В. окуучулар менен кружок иштерин жургузуп жатты. Волейбол, баскетбол боюнча жолдоштук мелдешке даярдык коруудо.Ал эми бий кружогунун жетекчиси Акматбаева Б. кружок мучолору менен бий кружогунун бекитилген план боюнча иш алып барып жатат.Мектепте уюштурулган «Гул остуруу»кружогунун жетекчиси Айтиева Б.кружоктун мучолору менен гулду остуруу боюнча пландуу иштерди жургузушту.Окуучулар гулдорду сугарып,жаны гулдордун улгулордун туру менен таанышуу болду.ОРТ га даярдык коруу боюнча математикадан Карыпова Ш,Зуброва Т,Кыргыз тил жана адабиятынын Кыштобаев А.О.,орус тил жана адабияттан Белоусова С.Д.11-класстын окуучулары саат 9.00.-12.00. сабактары отулуудо.