"Манас" жана "Манасты"изилдөөчүлөр.

Дата публикации: Feb 21, 2017 5:8:56 AM

21.02.2017.

8 "В" классында "Манас" жана "Манасты"изилдөөчүлөр темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта окуучулар эки топко бөлүнүшүп жана окуучулардан түзүлгөн калыстар тобу болуп иштешти.Көргөзмө куралдар кеңири колдонулуп,изилдөөчүлөрдүн жана манасчылардын портреттери илинди.

Кыргыз тил жана адабият мугалими:Кыштобаев А.О.