"Манас тануу"

Дата публикации: May 31, 2016 7:10:56 AM

2015-2016 окуу жылынын 5-6-класстар арасында "Манас тануу " сынагы откорулду. Сынакка "Манас "эпосу боюнча алдын ала суроолор,тапшырмалар окуучулардын жаш озгочолукторуно жараша тузулду. Программа кыргыз тили жана адабияты мугалимдери менен бирдикте озулору сабак берген класстардагы окуучулар менен талкууланып сынакка катышуучу окуучулар тандалып алынды,топ башчылары шайланды.