"Менин айылым"

Дата публикации: Jun 21, 2016 6:35:59 AM

2016-жыл Кыргыз Республикасынын Тарых жана Маданият жылына каратауюшулган «Менин айылым » конкурсунда каада–салттар, тамак-аштын , турлоружана концерттик программа корсотулду. Ал эми мектеп тарабына «Уркун» тарыхбарактарынан узунду коргсотулду. Бул проектиге бутундой айыл катышты.