Мен таза болсом,сен таза болсоң-коом да таза болот(И.Раззаков).

Дата публикации: Apr 06, 2017 10:11:23 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 01.04.2016.жалпы ишембилик өткөзүлдү.Ишембиликке 5-11 класстар жана мугалимдер катышышты.Ар бир класс өз участкаларын тазалашып,көңүлдүү иштешти.