Методикалык чогулуш

Дата публикации: Feb 20, 2017 7:7:28 AM

17.02.2017.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин мугалимдер арасында методикалык чогулуш өтүлдү. Чогулушта информатика мугалими "педагогикалык технологиянын негиздерин" кеңири түшүндүрүп,информациялык комуникативдик технологиянын мааанисин түшүндүрүп.

Ал эми физика мугалим Удовенко Д.А.-талантуу окуучулар менен иштөөнүн планы жана негизги максаттары жөнүндө түшүнүк берди.

Кошумчалап Усулдук бирикменен жетекчилери декадаларына отчёт-анализ беришти.